Brukeravtale for olympiatoppens treningsdagbok

1 Innledning

Denne avtalen fastsetter vilkår for bruk av tjenesten Olympiatoppens treningsdagbok. Avtalen gjelder mellom Olympiatoppen og den som registrerer seg som bruker av tjenesten gjennom Olympiatoppsystemet.

Olympiatoppens treningsdagbok eies av Olympiatoppen og norsk idrett. Registrerte treningsdata lagres på Olympiatoppens server og det blir til enhver tid tatt backup av registrerte data.

Olympiatoppens treningsdagbok er gratis i bruk for alle utøvere i norsk idrett. Trenere betaler en årlig lisens.

2 Beskrivelse

Olympiatoppens treningsdagbok er et verktøy for planlegging, dokumentasjon og analyse av idrettsutøveres trening. Utøveren registrerer sin trening og kan følges opp av trener eller andre støtte personer om ønskelig.

Utøver kan selv velge hvem han/hun ønsker å gi tilgang til de registrerte treningsdata, og den samme utøveren kan fjerne denne tilgangen. De registrerte data tilhører den utøver som er eier av den konto de aktuelle data er registrert fra.

En utøver kan registrere trening og kommentere denne, og en trener kan følge opp treningen og kommentere denne.

3 Registrering som bruker

For å kunne ta i bruk tjenesten må brukeren registrere seg i systemet. For å bli godkjent bruker må man oppgi den informasjon som er merket som obligatorisk i skjemaet.

Olympiatoppen forbeholder seg retten til å kunne avvise/slette en bruker som setter systemet i fare, bruker det uhensiktsmessig eller oppretter brukerkonti med uriktig eller ikke identifiserbar informasjon.

4 Registrering av trenere

For å bli registrert som trener må man opprette en vanlig brukerkonto, samt godkjennes i systemet som trener gjennom å henvende seg til Olympiatoppen og utviklerne av treningsdagboken. For trenere utenom Olympiatoppsystemet gis lisens ved å betale en årlig avgift. Betaling av avgift og godkjenning som trener i systemet innebærer ikke at Olympiatoppen går god for vedkommende treners faglige egnethet.

Olympiatoppen forbeholder seg retten til å kunne fjerne trenerrettigheter i systemet der en treners bruk av systemet er til ulempe for andre brukere av systemet eller på annet vis kan sette Olympiatoppens ry i fare.

5 Brukerens forpliktelser

Brukeren plikter å benytte brukeridentitet og passord på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til opplysningene. Dersom brukeren overlater brukernavn og data til uvedkommende kan ikke Olympiatoppen garantere at ikke data misbrukes av andre.

6 Brukerens rettigheter

Brukeren har ubetinget råderett over egne treningsdata og bestemmer selv hvem som skal kunne ha innsyn. Olympiatoppen, kan som dagbokens eiere, benytte anonymiserte treningsdata på gruppenivå uten å be om tillatelse fra hver enkelt bruker. Dersom det er ønske om forskningsstudier på mindre grupper eller enkeltpersoner, så må dette reguleres i en egen avtale mellom utøver og Olympiatoppen.

Bruker kan når som helst be om at kontoen gjøres inaktiv. Dette betyr at ingen har tilgang til brukerens data. Kontoen vil ikke slettes, men ligge på en beskyttet server. Dette betyr at brukeren når som helst kan be om at kontoen reetableres, dersom det er ønskelig.

Tilgang til data for det enkelte særforbund for bruk i ulike forskningsprosjekter, statistikk og lignende, reguleres i en egen avtale mellom Olympiatoppen og særforbund (store grupper/anonymiserte data) eller mellom utøver og særforbund (mindre grupper/enkeltutøvere). Tilgang gis igjennom Olympiatoppen i henhold til overnevnte avtale.

7 Olympiatoppens rettigheter

Olympiatoppen er uten ansvar for kvaliteten på de data som legges inn, og kan ikke garantere nytteverdien av de analyser som gjøres dersom de innlagte data ikke er korrekte.

Olympiatoppen er uten ansvar for brukerens anvendelse av tjenesten eller for direkte eller indirekte konsekvenser av brukerens anvendelse av tjenesten eller tap som følge av at tjenesten er utilgjengelig.

Olympiatoppen påtar seg ikke ansvar for tap eller ødeleggelser av data forårsaket av  brukeren selv eller tredjemanns handlinger.

Olympiatoppen har et sikkerhetsnivå som er i overensstemmelse med alminnelige krav i bransjen, og er uten ansvar for uautorisert tilgang til eller misbruk av tjenesten eller tap av data pga dette.

Olympiatoppen loggfører bruken av sine tjenester. Denne loggføringen skjer ved hjelp av ip-nummer, dato og tidspunkt og er tilgjengelige for administrator av tjenesten.

Olympiatoppen forbeholder seg retten til å slette brukere som misbruker tjenesten. I de tilfeller hvor dette gjelder en trener vil innbetalt beløp ikke refunderes.

8 Personopplysninger

Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovmessige krav, se særlig lov om behandling av personopplysninger, 14.04.2000 nr 31.

Deler av informasjonen i treningsdagboken vil være tilgjengelig for andre brukere av tjenesten. Dette gjelder fornavn, etternavn, idrettsklubb og bostedsby, og benyttes i søk etter utøvere/trenere. For utøvere eller trenere som ikke ønsker å være offentlig tilgjengelige i et søkefelt, vil det være mulig å krysse av for dette.

9 Endring, opphør mv

Brukeren kan når som helst si opp avtalen ved å slette sin brukerprofil.

Avtalen er pesonlig og kan ikke overdras til andre.

Olympiatoppen kan endre avtalen, rutiner for identifisering, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, tilgangstider osv med rimelig frist.

Olympiatoppen forbeholder seg retten til, med rimelig frist, å endre prisen på sine tjenester.

Olympiatoppen forbeholder seg retten til å kunne stenge tjenesten. I slike tilfeller skal brukeren varsles og ha mulighet til å sikre sine treningsdata.

10 Lovvalg, tvisteløsning osv.

Denne avtalen er undergitt norsk rett. Uengihet om tolking eller gjennomføring av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis enighet ikke oppnås skal uenigheten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo Byrett som verneting.

Kommentarer

 1. Helle

  hei:)

  Jeg spiller innebandy, men det er ikke et alternativ.
  Burde jeg da velge ishockey, siden dette er den idretten som ligner mest?
  eller har dette stor betydning for bruk av dagboken? 🙂

 2. Morten Hembre

  Hei!
  Går det fint om jeg som er bosatt i Sverige pga min naprapatutdanning oppretter profil og kjøper trenerlisens? Og at jeg motiverer mine utøvere og de andre trenerne i en svensk 1div fotballklubb til å bli medlem her inne, så jeg kan følge de via deres dagbok? Den ser veldig bra ut, godt jobbet!
  Mvh Morten

 3. Christian

  Hei,

  det står at man når som helst kan slette sin brukerprofil. Jeg har to profiler, men har funnet ut at jeg kun trenger den ene. Jeg har eksportert data og trenger bare å fjerne brukeren for all fremtidig bruk, altså sperre den helt.

  På forhånd, takk

  1. Christian

   Jeg ser at jeg har glemt å formulere det faktisk spørsmålet mitt, hehe. HVORDAN sletter / avslutter man sin brukerprofil?

 4. Silje Opseth

  Hei!

  Jeg er tenker å registrere meg som ny bruker! Problemet er at jeg driver med flere forskjellige idretter… Går det ikke an å registerere det?

 5. Jostein

  Jeg har ikke kommet inn på olt-dagbok.net de siste dagene. Jeg har prøvd forskjellige datamaskiner, men kommer ikke inn på siden. Det er kjippt vis alt treningen jeg har skrivd ned blir borte!

 6. Hanna Cornelia

  kan jeg registrere meg og bruke dagboken som utøver i roing, selv om jeg ikke er registrert i noe roforbund ennå? jeg har tenkt å melde meg inn, men har ikke gjort dette ennå.

 7. Anders Teigland

  Hei!
  Jeg driver med rugby og dette står ikke oppført som en idrett jeg kan krysse av for. Kan dette bli et valg?

  Anders

  1. tommy Forfatter

   For å skaffe trenerlisens, må du registrere deg som bruker først.
   Deretter går du til «kontakter»-siden og bestiller lisens derifra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *